MBO Job Event 2018 en 2019


Klant
BAAS over je eigen toekomst
www.baasoverjeeigentoekomst

Dienst
Evenementenorganisatie - Marketing & Communicatie


In 2018 en 2019 vond het MBO Job Event plaats voor studenten, werkenden en werkzoekenden in de Duurzaamheidsfabriek van Dordrecht. Het MBO Job Events is een productie van de campagne BAAS over je eigen toekomst. Het MBO Job Event bestond uit een middag- en avonddeel met een aanvullend workshop programma. Ruim 50 werkgevers, branche- en opleidingsorganisaties uit de techniek, zorg, ICT, bouw, metaal, transport en logistiek stonden klaar om in gesprek te gaan met de vele bezoekers.

De campagne BAAS over je eigen toekomst is een samenwerking van By Lipman, stakeholders en de gemeente Dordrecht. Doel van BAAS over je eigen toekomst is om kennis over kansrijke MBO-beroepen te vergroten en de waardering voor MBO-beroepen te bevorderen. Daarnaast richt de samenwerkingsaanpak zich op het versterken van een leven lang ontwikkelen cultuur bij werknemers en werkgevers en het verbinden en versterken van intersectorale arbeidsmarktsamenwerking.